Kahpe felek ne söyleyim ben sana
Bilemedim fýrsatýný fendini
Ýki damla suyun vermedin bana
Zalým felek deðirmenin döndü mü

Kara bulut oldu sanki baþýmdan
Ettin beni yarenimden eþimden
Deðirmen dönderdin gözüm yaþýndan
Döne döne nöbet bize geldi mi

Ýþte ben gidiyom kal senin olsun
Yüce daðdan aþan yol senin olsun
Büsbütün dünya al senin olsun
Zalým felek istediðin oldu mu

Ne iþ tutsam el uzattýn iþime
Zehir kattýn ekmeðime aþýma
Her fýrsatta vurdun benim baþýma
Þu dünyada garip yüzüm güldü mü