Koudama-le-s-ta je lu,koudasi tondu mai-u, koudamale se-ta je lu
Sonta tu lee ma u-la du, kouda si ki sonadu, sonta tu lee ma u-la du
Si mere kou-je, mi-ka la du su-k-vai, il ma su du-ba ma-u tu le ma, du-ka tu me-a lei su
Si mere kou-je, mi-ka la si du su-k-vai, kon-ya du la-ma dui-lu du ba ku, du ba ku mi je lui-de lu

Koudamale se-ta je lu,koudasi tondu mai-u, koudamale se-ta je lu
Sonta tu lee ma u-la du, kouda si ki sonadu, sonta tu lee ma u-la du
Si mere kou-je, mi-ka la du su-k-vai, il ma su du-ba ma-u tu le ma, du-ka tu me-a lei su
Si mere kou-je, mi-ka la si du su-k-vai, kon-ya du la-ma dui-lu du ba ku, du ba ku mi je lui-de lu

Se-ta se mere kou jui setaka, la so condo mui-ya conbo, tono nere le-s-too a si mo-lei
Si ni kana tu, lee si me-da, mere a soo-wan di-a-condo, condo i-las-too a si mo-lei

Koudamale
Si mere kou-je, mi-ka la du su-k-vai, il ma su du-ba ma-u tu le ma, du-ka tu me-a lei tu
Si mere kou-je, mi-ka la si du su-k-vai, kon-ya du la-ma dui-lu du ba ku, li-di delu, tu la ma tu-je
Koudama-les ta je lu, kou la si ton-du, ma-yu la si, ju da ma koudamale
Koudamale

Vídeo incorreto?