Honjaidanunge igsughajyo
Nugungal mannandan senggag mothajyo
Darun saram modu piryo objyo
Ne maumun gudepunijyo

Jongmal ijuryogo noryoghajyo
Jinan senggag ijen jiuryogo heyo
Seroun sarangdo haryo hejiman
Moduda soyongobsoyo

Gwenchanhayo gudel iheheyo
Gudenun onjena gurohge
Nal tonaryogo hejanhayo
Gurongojyo urie sarangun
Onjena gurohge namaum
Aphuge mandurojyo

Gothuronun gudel bonejiman
Neanen ajigdo gudega ijyo
Uriegen dashi gihoenun obgejyo
Dashi saranghalsun obgejyo

Gyondigi oryowo jigumnan midulsu obso
Gude narul tonagongojyo