Distress Of Ignorance (Angústia Da Ignorância) de Envy

Tradução completa da música Distress Of Ignorance para o Português

Distress Of Ignorance
Distress Of Ignorance
Tradução automática
Distress Of Ignorance
Angústia Da Ignorância
mada zankokuna rekishiga tsuzukuyo
tópico zankokuna rekishiga tsuzukuyo
tokiga sodateta daijina riron
tokiga sodateta daijina riron
manabu kotoga ayamachiwo uramu
Manabu kotoga ayamachiwo Ram
naita hidake jidaiwo kiri saku
chamadas admitiu hidake jidaiwo saku
soshite bokunadoga katari tsugu haikeiwo
soshite bokunadoga Qatar não tsugu ikeiwo
shiri sokoni nokoru jijutsuga kurui
Rui aposta jijutsuga mercado nokoru
bokunadono koudouga naniwo imishite
bokunadono koudouga naniwo imishite
fushigi kara naniga uma reruno?
splinter fushigi naniga garfo reruno?
kotaewo motomete itemo sakihewa todokazu
kotaewo motomete itemo sakihewa todokazu
hitori hitorino kangaewo tsunagu kotowo dekizu
hitori hitorino kangaewo tsunagu kotowo dekizu
nanimo kamoga futsuri aide buzamade
nanimo kamoga futsuri Aide buzamade
risouwa takaku byookito mazushi kokoro
risouwa takaku byookito kokoro inovadores
muchiga jimande sabishi kyori
muchiga orvalho Sabishi kyori
tsumi bukai nouno kiseki
tsumi bukai NOUNO Seki
ima kirikae asuni idomu
ou Kirikae asuni idomu
tsuyoi chikarawo machi kunouwo yoke
tsuyoi chikarawo machi jugo kunouwo
jiko sogaino nakani nokosare
fogão nokosare anos sogaino
kimiwo kesu kototo aishi motomeru kotowo shinji
kimiwo Kesu kototo viver motomeru kotowo Shinji
chiisai niwade asobu obieru kongen
Chiisai niwade asobu obieru Kongen
vídeo incorreto?