Teru Teru Momiji de Fruits Basket

Letra da musica Teru Teru Momiji de Fruits Basket

Teru Teru Momiji
Teru Teru Momiji

Momiji: Já! Boku utau!!!

"Yuhi no O yamani
Teru, teru momiji
Kaeru ya tokage ga
Konnichiwa!!!
Koi no…"

Kyo: Nan de sou ya??

Momiji: Boku no uta! Boku ga kutsuteno!!!

Kyo: Mou sukoshi matomemo no kitsurete no ga yo!

Momiji: Ne! Ne udate! Tohru mo udate!!

"Yuhi no o yamani
Teru, teru momiji…"
Hai!!!

Tohru:
"Yu-Yuhi no o yamani
Teru, teru momiji..."

Momiji:
"Kaeru ya tokage ga..."

Yuki: Nan de kaeru koto tabenano???

Kyo: Oh...Sono yuu daamerou.

"... konnichiwa!!!

Tohru:
"Kaeru ya tokagega
Konnichiwa!!!"

Kyo: AAAAAHHHHHHHHHH! MONO HARENDARA!!!!

Tohru:
"Yuhi no o yamani
Teru, teru momiji"

Tohru-Momiji:
"Kaeru ya tokage ga
Konnichiwa!!!
Koi no arai mo
Tabu no ko yumani
Yuhi no o yamani
Teru, teru momiji
Kaeru ya tokage ga
Konnichiwa!!!!!!!"

vídeo incorreto?