Dale Dale Dale Dale Dale Oooooo de Sport Club Internacional

Letra da musica Dale Dale Dale Dale Dale Oooooo de Sport Club Internacional

Dale Dale Dale Dale Dale Oooooo
Dale Dale Dale Dale Dale Oooooo

Dale Dale Dale Dale Dale oooooo
Dale Dale oooooo
Colorado eu so ooooo

vídeo incorreto?