Komanduj Napre de Zadruga

Letra da musica Komanduj Napre de Zadruga

Komanduj Napre
Komanduj Napre

Nikam nisme išli,
Nisme šteli iti.
Ali nisme mogli
Biti furt na mestu.

To su takve igre,
Sak te nekam tira.
Nemreš ništa reèi
Niko te ne pita.

Komanduj, komanduj napre,
Komanduj, komanduj napre,
Komanduj, komanduj napre,
Kam buš napre? Nemreš naze!

Kad sme šteli iti
Nismo više mogli.
Nema više puta
Kuæa veæ je žuta.

Rekli su da napre
Još bi merti mogli.
Ali kam buš napre
Ak i nemreš naze?

Komanduj, komanduj napre,
Komanduj, komanduj napre,
Komanduj, komanduj napre,
Kam buš napre? Nemreš naze!

Komanduj, komanduj napre,
Komanduj, komanduj napre,
Komanduj, komanduj napre,
Kam buš napre? Nemreš naze!

Komanduj, komanduj napre,
Komanduj, komanduj napre,
Komanduj, komanduj napre,
Kam buš napre? Nemreš naze!

vídeo incorreto?