Sare de Fly Project

Letra da musica Sare de Fly Project

Yayayayayayayaya!
Yayayayayayayaya!

Sare da`o mai tare
Calc`o in picioare
Striga la ea
Sare da`o mai tare
Da volumul la maxim
Trage bine de ea

Sare da`o mai tare
Calc`o in picioare
Striga la ea
Sare da`o mai tare
Da volumul la maxim
Trage bine de ea

Vine peste noapte sa te iaa
Lumina se aprinde`n lumea taa
O auzi din ce in ce mai dees
La radio dai tare si visezi

Sare da`o mai tare
Calc`o in picioare
Striga la ea
Sare da`o mai tare
Da volumul la maxim
Trage bine de ea

Sare da`o mai tare
Calc`o in picioare
Striga la ea
Sare da`o mai tare
Da volumul la maxim
Trage bine de ea

Lalalalalalala!
Lalalalalalala!

Yayayayayayayaya!
Yayayayayayayaya!

Simti aroma noptilor din ceer
Inca o data vrei sa auzi ce speer
Vreau sa se auda peste toot
Sa ma lase vocea sa mai poot

Sare da`o mai tare
Calc`o in picioare
Striga la ea
Sare da`o mai tare
Da volumul la maxim
Trage bine de ea

Sare da`o mai tare
Calc`o in picioare
Striga la ea
Sare da`o mai tare
Da volumul la maxim
Trage bine de ea

Lalalalalalala!
Lalalalalalala!
Lalalalalalala!
Lalalalalalala!

Sare da`o mai tare
Calc`o in picioare
Striga la ea
Sare da`o mai tare
Da volumul la maxim
Trage bine de ea

Sare da`o mai tare
Calc`o in picioare
Striga la ea
Sare da`o mai tare
Da volumul la maxim
Trage bïne de ea

Yayayayayayayaya!
Yayayayayayayaya!

vídeo incorreto?