Epitafium de Shalamar

Letra da musica Epitafium de Shalamar

Epitafium
Epitafium

Patrz¹c w lustro smutku
Widz¹c swoje martwe oczy
Skryte przed Å"wiat³em
PoÅ"ród pos¹gów bóstw zapomnianych
Tañcz¹c poÅ"ród cieni
Minionych lat wspomnieñ
Tysi¹c barw szaroÅ"ci
Utraconych kolorów blask
PrzejdŸ na drug¹ stronê
Tam odnajdziesz swoj¹ Å"mieræ
Ukojenia pokusê tak dawno wymarzon¹.

vídeo incorreto?